IMPRESUM (čeština)

  • Kraus stavebniny poskytují http://www.krausstavebniny.cz/ webovou stránku jako službu veřejnosti a majitelům webových stránek.
  • Kraus stavebniny neodpovídají za jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití odkazu nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na těchto stránkách. I když jsou informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovány, neposkytuje se žádná záruka, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné, úplné a aktuální.
  • Webové stránky Krasu stavebniny sice mohou obsahovat odkazy umožňující přímý přístup k dalším internetovým zdrojům, včetně webových stránek, ale Kraus stavebniny neodpovídají za správnost nebo obsah informací obsažených na těchto stránkách.
  • Odkazy ze stránek Kraus stavebniny na stránky třetích stran nepředstavují souhlas Kristýny Freiové s třetími stranami nebo podporu jejich produktů a služeb. Vzhled inzerce a informací o produktech či službách na webových stránkách třetích stran nepředstavuje souhlas ani podporu Kraus stavebniny a Kraus stavebniny nezkoumaly tvrzení třetích stran a nenesou za ně odpovědnost.

Texty, nákresy, grafika, obrázky a fotografie jsou výlučným vlastnictvím Kraus stavebniny a jejich neoprávněné kopírování je trestné zákonem.

IMPRESUM (english)

  • Kraus stavebniny provide the http://www.krausstavebniny.cz/ Web site as a service to the public and Web site owners.
  • Kraus stavebniny are not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information contained within the site is periodically updated, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date.
  • Although Kraus stavebniny Web site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, Kraus stavebniny are not responsible for the accuracy or content of information contained in these sites.
  • Links from Kraus stavebniny to third-party sites do not constitute an endorsement by Kraus stavebniny of the parties or their products and services. The appearance on the Web site of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by Kraus stavebniny, and Kraus stavebniny have not investigated the claims made by any advertiser.

Texts, layouts, graphics, pictures and photos are exclusive property of Kristýna Freiová and their unauthorized copying is punishable by law.

KONTAKTY

Adresa: Jirotova 248/a, 336 01 Blovice

Telefon/Fax: +420 371 522 005
Mobil: +420 723 806 066

E-mail: stavebniny@krausstavebniny.cz

Otevírací doba:
DUBEN-ŘÍJEN PO-PÁ: 7:30-16:30 SO: 7:30-11:30
LISTOPAD-BŘEZEN PO-PÁ: 7:30-15:30 SO: 7:30-11:30
MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ DOBA: 14.7. - 20.7. 2024 - ZAVŘENO DOVOLENÁ!


2019 © elphee cz s.r.o.


IMPRESUM